Portál slouží pro monitorování provozu vzdálených zařízení a dálkové odečty měřidel. Uživatel služby Telemetrie.cz má kdykoliv prostřednictvím internetu přístup k dispečerským funkcím - k animovaným provozním schématům, trendům veličin, bilancím, dálkovému ovládání zařízení.

Pro sběr dat jsou využívány dle místních podmínek sítě GSM nebo WiFi. V pravidelných intervalech je zasílán stav sledovaných veličin. V případě výskytu poruchy je vyslána prostřednictvím sítě GSM zpráva do centra QLine a.s. Současně může být zasílána SMS zpráva nebo e-mail na pracoviště provozovatele.